De kracht van de herhaling

De kracht van de herhaling

Waarom wij trajecten adviseren. Wie slechts één keer naar de sportschool gaat, kan niet verwachten een marathon te kunnen lopen. Met training is dat hetzelfde. Zonder regelmatige herhaling, gaat veel van het geleerde verloren en vallen mensen eenvoudig terug in oude patronen. Daadwerkelijke en blijvende performanceverbetering vraagt om een serie van interventies.

Om die reden stellen wij bij voorkeur een gedegen trainings- en ontwikkeltraject samen, dat alle componenten bevat om de medewerkers te begeleiden naar nog meer succes.

Allereerst wordt samen met de opdrachtgever een grondige analyse uitgevoerd van de gewenste en de bestaande situatie (gap analysis). Het traject bestaat vervolgens uit modules die behalve training sessies, tevens implementatieblokken, performance metingen en individuele- of groepscoaching bevatten.

Het gehele traject wordt ondersteund door 1 vaste trainer/coach, bij wie je tevens terecht kunt voor telefonische ondersteuning.

Omdat er een duidelijke samenhang en comptabiliteit bestaat tussen al onze trainingen, verzeker je jezelf  van consistentie in het ontwikkeltraject van de medewerker.

Voor een vast bedrag kun je kiezen voor 12 maanden begeleiding van het sales team. Trainingen, regelmatige (korte) interventies, ondersteuning bij funnelbouw, telefonische acquisitie, klantbezoek, E-learning, omzetbewaking, een ingerichte CRM-omgeving, bezoekverslagen App, coaching, uitgebreide maandrapportage met data-analyse: kortom alles om ervoor te zorgen dat het team excelleert.

Ook voor het ontwikkelen van (aankomend) managers, kunnen wij een jaartraject op maat maken.

Tests & assessments

Om een goed evenwicht te verkrijgen tussen inspanning en resultaat, kan Improvement Profs voor de analyse van de uitgangssituatie, desgewenst gebruik maken van tests en assessments. Op deze wijze wordt in kaart gebracht wat het vertrekpunt is. Met behulp van tussentijdse metingen en een eindmeting, is vervolgens eenvoudig de performance verbetering vast te stellen.

Afhankelijk van hetgeen getest en gemeten dient te worden, kan een keuze worden gemaakt uit verschillende methodieken, waaronder de leiderschaps- en werkstijlen van Quin, TMA® competentiemodel, MBTI, Persoonlijke Profiel Analyses (PPA) en Systeem-Taak Analyses (STA), loopbaanwaarden, competentietests en persoonlijkheids- en gedragstests.

Uitstekende ervaringen hebben wij met de OPQ32 Salestest. Deze test meet hoe de deelnemer omgaat met de grondslagen van het sales proces, hoe de deelnemer scoort op noodzakelijke sales competenties en wat de intrinsieke motivatoren zijn van de deelnemer.

Translate »