Teameffectiviteit m.b.v. de
Spectrum Energiemeting®

Gedurende 1 jaar begeleiding op regelmatige basis van het team middels korte interventies. Zo vaak als nodig en wenselijk!

De resultaten? Gemotiveerde medewerkers, een betere sfeer en betere prestaties.

Bij veel teamleden en teams blijkt er snel winst te behalen als het gaat om (team)effectiviteit. Hoe meer plezier/voldoening teamleden ervaren (ofwel hoe meer energie ze van iets krijgen), des te meer werk ze kunnen verzetten. Hoe meer energie ze verliezen, des te minder werk ze kunnen verzetten. Wat blijkt: energiewinst en -verlies zijn meetbaar en snel beïnvloedbaar! Dit traject start met de Spectrum Energiemeting®. Daarna volgt het Spectrumtraject® waarin reflecterend leren voorop staat.
De resultaten zijn direct zichtbaar.

DE RESULTATEN VAN HET SPECTRUMTRAJECT®
- Teamleden die hun verantwoordelijkheid nemen en denken in oplossingen;
- Afname van irritaties, klaaggedrag en schuld afschuiven;
- Effectievere en constructievere communicatie en samenwerking;
- Een hogere arbeidstevredenheid en een betere werksfeer;
- Tijd- en kostenbesparingen (kortere vergaderingen, afname klaagtijd, faalkosten, etc.);
- Verhoging van de productiviteit en betere resultaten.

Kortom: duurzame verbetering van resultaten!

OORZAAK VAN HET RESULTAAT
Gedurende en na het Spectrumtraject® waarin de focus ligt op reflecterend leren: 
- leggen de teamleden zélf de vinger op de zere plek en bepalen zij zélf de mate van urgentie tot veranderen;
- wordt door bovenstaande de eigen motivatie tot veranderen geactiveerd;
- vergroot het zelf-oplossend vermogen van de teamleden;
- ligt de focus op oplossings- en resultaatgericht denken;
- worden de kwaliteiten van de teamleden optimaal benut;
- nemen klagen en schuld afschuiven sterk af;
- nemen stress, onderlinge irritaties en frustraties sterk af;
- nemen ziekteverzuim en ongewenste uitstroom af.

HET SPECTRUM TRAJECT® 
Gedrag dat er in jaren is ingeslopen, verandert niet in 1 dag en ook niet in 2 'hei-dagen', hoe goed bedoeld ook. Vertragen is versnellen! Om die reden begeleiden wij het team gedurende 12 maanden met alles wat nodig is om het einddoel te bereiken.

Het traject start met de Spectrum Energiemeting®. Dit is een individuele meting waarin de teamleden aangeven waarvan ze energie krijgen en waaraan ze energie verliezen. Per onderdeel geven zij de mate van urgentie (prioriteit) aan, waarin zij verandering willen zien.

Gedurende praktische teamsessies verdeeld over 12 maanden, waarin reflecterend leren voorop staat, krijgen teamleden direct handvatten om zelf tot verbetering over te gaan. Veranderingen zijn direct zichtbaar. Hierdoor worden teamleden steeds enthousiaster en motiveren zij zichzelf en hun teamgenoten om door te pakken en de gewenste resultaten te realiseren. Het grootste gedeelte van het traject vindt plaats tijdens teammeetings. Hierdoor is de tijdsinvestering in relatie tot het rendement, minimaal.

WAT MAAKT DAT HET SPECTRUMTRAJECT® WERKT? 
Door de opzet van het traject motiveren teamleden zichzelf én elkaar om op constructieve wijze te veranderen. Er wordt draagvlak gecreëerd doordat teamleden vanaf de start van het traject zélf de vinger op de zere plek leggen en zélf de urgentie en prioriteiten van gewenste verandering aangeven. Door praktische handvatten en direct zichtbaar resultaat, worden teamleden steeds enthousiaster om zelf door te pakken en de gewenste resultaten te realiseren.

Klik Brochure Spectrum Traject® om de brochure te downloaden.

aanvullende trainingen
Vragen?

Vragen over deze training? Stel ze via ons contactformulier.

TRAJECT OP MAAT
het spectrumtraject® 
wordt altijd op maat gemaakt.

Neem contact met ons op en wij informeren je graag.
 

Translate »