Heel SMART jouw doelen niet bereiken...

Heel SMART jouw doelen niet behalen…
Zo aan het begin van het jaar, is het bij veel mensen de gewoonte om doelen te formuleren voor het nieuwe jaar. In de commercie is het gebruikelijk dat nu de targets worden geformuleerd voor de komende kwartalen.

Veel mensen kiezen er daarbij voor om hun doelen zo ‘SMART’ als mogelijk te formuleren, omdat alleen dan doelen ook daadwerkelijk behaald zouden worden.
SMART is in veel organisaties een begrip wat te pas en te onpas wordt gebruikt. Voor wie niet bekend is met SMART, volgt hier een korte uitleg.

Volgens Wikipedia kwam het begrip op in de jaren 90 van de vorige eeuw onder technici en constructeurs, onder andere bij Philips. De letters S.M.A.R.T. staan voor voorwaarden waaraan een doel zou dienen te voldoen om de kans op succes te vergroten:

Specifiek
Meetbaar
Ambitieus of Acceptabel
Realistisch
Tijdgebonden

Klinkt logisch zou je denken, toch? Hoe komt het dan dat zoveel doelen die SMART zijn geformuleerd alsnog niet gehaald worden?

Naar mijn overtuiging is SMART ontoereikend, omdat een aantal dingen ontbreekt. Natuurlijk, het is altijd beter om SMART-doelen te stellen dan vage doelen of helemaal geen doelen.

Echter, SMART houdt bijvoorbeeld geen rekening met het gegeven dat het onderbewuste brein de ontkenning niet kent. Als je vervolgens heel SMART gaat beschrijven wat je niet wenst, is de kans heel groot dat je dat juist wel krijgt.

Een ander aspect is de “R” van realistisch. Of iets realistisch is, wordt bepaald door jouw overtuigingen en referentiekader. Toen Arnold Schwarzenegger ooit vertelde dat hij gouverneur van de staat Californië wilde worden, werd hij waarschijnlijk door heel veel mensen uitgelachen. Hoe kon een acteur (en niet eens de allerbeste…) uit een bergdorpje in Oostenrijk en met een zwaar Oostenrijks accent ooit gouverneur worden van 1 van de Amerikaanse staten? En hij heeft het toch maar geflikt!

Waarschijnlijk heb jij in jouw leven ook doelen bereikt waarover anderen sceptisch waren.

Omdat we in de afgelopen jaren ontdekten dat SMART ontoereikend is en aan een aantal belangrijke aspecten geen aandacht schenkt, hebben we vormvoorwaarden geformuleerd die de slagingskans op het bereiken van een doel sterker vergroten.

Hierbij wil ik wel benadrukken, dat correcte formulering alleen, niet maakt dat een doel behaald wordt. Je zult ook de bereidheid moeten hebben om te doen wat noodzakelijk is en dat betekent in de regel: actie ondernemen en discipline opbrengen om stug door te gaan ook als het tegenzit.

De vormvoorwaarden voor een haalbaar doel:

Contextspecifiek (wie, wat, waar, wanneer, tijd etc.)

Controle binnen jezelf( jij hebt er 100% invloed op)

Bereikend geformuleerd (beschrijf wat je wél wilt, niet wat je niet wilt) 

E
cologisch verantwoord (alle bij- en neveneffecten zijn acceptabel)

Associatief (zintuigspecifiek en in tegenwoordige tijd beschreven)

Meetbaar (objectief meetbaar). 

Yes-gevoel (bij het behalen van het doel).

Zoals gezegd, is de juiste formulering van een doel alleen, in de regel onvoldoende om ervoor te zorgen dat dit doel ook daadwerkelijk wordt bereikt. Allerlei tips en hulpmiddelen om je te helpen bij zowel het stellen als behalen van jouw doelen, vind je in mijn GRATIS e-boek Doelen Stellen en Doelen Behalen.

Vul onderstaande gegevens in om dit e-boek gratis downloaden.

Heel veel succes!

Translate »